Обучителни материали

Предназначени са за учители и възпитатели в средищните училища и съдържат полезни носоки за организиране и прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес.С благодарност към Мая Димитрова, която ги сподели в група "Възпитатели" във Фейсбук!
Project_BG051PO001_3.1.06.pdf
obuchitelni_materiali_za_uchastnici_2_ra_faza.pdf