На добър час!

В празничния ден пристигна радостна вест, че сме включени в проекта "Толерантност, приятелство, красота", обявен от Сдружение „Образование и технологии” и Майкрософт – България. Подробности за етапите по проекта на моите сладурани http://tpclass.webnode.com/projekti/zlatni-pravila-za-toljerantnost/

 Надявам се, че много от вас са част от този проект! Успех и ползотворно сътрудничество! На добър час на българския проект!