Находка

Попаднах на интересно помагало за часа на класа за 1. клас. Може да послужи и на вас! Doc1.doc