Комплексно планиране

Знам ,че авторите на учебниците предлагат отделни разпределения по български език, четене и развитие на речта, но предметът Български език и литература е един и тематичният план трябва да е комплексен, затова си позволявам да публикувам моето предложение за 3. клас по учебника на Булвест.

БЕЛ_TP .doc