Коледната приказка на 2.б

Коледната магия ни обзе през ноември, когато се включихме в eTwinning проект '"Merry Christmas, Europe!". Започнахме да майсторим коледни картички и да ги разменяме с европейските си партньори. Работихме в екип с колегата възпитател г-жа Попова и по украсата на класната стая, подготовката за коледния концерт и базар, шоуто в класа. Коледната приказка на 2.б on PhotoPeach