Да вдъхнем самочувствие

Вече седмица ме гледат 23 чифта плахи детски очички.Някои са доста боязливи и казват, че не могат да правят това или онова, други се разплакват, недоволни от себе си. Опитвам се да внуша на всеки първокласник, че се е справил, че може, че умее, че следващият път ще бъде по- красиво и вярно.Повтарям, повтарям, а колко много още трябва докато осъзнаят следното Ти си ТИ.doc А как ми се иска цялата образователна система да насочи усилията си в тази посока...