Визита в английско училище

 Курсът в Тотнес включваше и визита в начално училище. За наш беше много интересно да сравним, а за Ник беше доста трудно докато уговори срещата. Училищните власти не желаят да се нарушава учебния процес. Знам, че всички живо се интересувате и предоставям моята гледна точка.

http://dox.bg/files/dw?a=6d53150e93