Списание "Педагогика"

За добро или не списание "Предучилищно възпитание",  "Начално образование" и "Народна просвета" са обединени в списание "Педагогика". Все пак е решение, отколкото изобщо да не съществуват. Впечатлена съм, че в редакционната колегия са привлечени и чуждестранни учени, най-вече проф. Шалва Амонашвили, чиято педагогика на сътрудничеството оформи стотици български начални учители като знаещи и можещи. Сърдечни благодарности на госпожа Антоанета Йовчева - редактор, за топлото човешко отношение и разрешаване на възникналия проблем относно моя абонамент. Ето как изглежда новият формат.