Одобрени проекти

Честито на одобрените училища!!!

СПИСЪК на проектите, одобрени да получат финансиране за дейности, свързани с тържествено отбелязване на училищни празници и традиции и честване на кръгли годишнини

СПИСЪК на проектите, одобрени да получат финансиране за дейности, свързани с изработване и въвеждане или с продължаване на въвеждането на училищна униформа с отличителния знак (емблема) на училището