Тест БЕЛ - междинно ниво 3 клас

Предлагам ви теста, който подготвих за междинно ниво.

 

ТЕСТ БЕЛ - МН.doc

Диктовка.doc