Почви, растителност и животински свят

Почви, растителност и животински свят.ppt Здравейте колеги!
Утре е Денят на Отворени врати в нашето училище.

Предлагам ви урока ,който подготвих.