Развиващи игри

Психолог съм по проекта "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"и работя с деца със СОП. За нуждите на часовете на психолога, логопеда и ресурсния учител съм разработила няколко вида игри върху 14 български народни приказки -"Дядо и ряпа", "Косе Босе", "Житената питка", "Дядовата ръкавичка", "Който не работи, не трябва да яде", "Тримата братя и златната ябълка", "Клан, клан, недоклан", "Задави се Меца" "Момче и вятър", "Кума Лиса кръстница", "Кума Лиса и Ежко Бежко", "Работна Мецана", "Болен здрав носи" и "Мечката и лошата дума". Игрите могат да бъдат използвани както в часовете на ресурсния учител, логопеда, психолога, учителите по БЕЛ или просто за забавление, тъй като са с комплексен характер и служат за развитие на визуалната перцепция, наблюдателността, мисленето, развитието на познавателните процеси и т.н. 
В плочките на Доминото са използвани елементи от най-популярните приказки от двете части на РАЗВИВАЩИ ИГРИ 1 И 2.и Развиващи игри Български народни приказки.pdf , Развиващи игри 2 български народни приказки.pdf
Надявам се да ви харесат и да ви бъдат полезни!