Отличник 3.37.1 - Тренажор за решаване на задачи по математика и руски език (PC/Rus/2012)Отличник- това е тренажор за  решаване на задачи по математика и руски език. Програмата има различни нива и е способна да генерира примери, уравнения, задачи по математика и упражнения по руски език за ученици от 1-4 клас. Чрез клавиш Настройки може да видите възможностите на програмата. След решението ученикът натиска клавиш Enter  и получава информация дали решението му е вярно или не. С помощта на редактора е възможно самостоятелно съставяне на задачи. В програмата е вмъкната и играта "Математическа гонка с въздушни балони", в която може да играят и двама ученици наведнъж. Жалко е, че  програмата е руска и затова упражненията по език са само на руски, но може да се използва в часовете по руски език.
Програмата може да се използва и в час, защото с нея могат лесно да се съставят задачи за допълнителна работа и то с натискането само на един бутон.
Отличник 3.37.1 - Тренажёр решения заданий по математике и русскому языку (PC/Rus/2012)