Теория на остаряването

По какво се разбира, че един мъж е започнал да остарява?
- Когато за пръв път не може за втори път.

А по какво се разбира, че вече е остарял?
- Когато за втори път не може за първи път.