Пияната котка :)

Котката е шарена, но, моля, да не се бърка с Котка Шарена! ;)

Вижте, моля ви се, тази мила душица!

И не ми говорете за пороците на човешкия род....