Балкански хумор :)

Две  госпожи  во  наj добри  години  решиле  да  излезат  на вечер  сами  без  мажите.  Вечерале,  се напиле  бааги  и  дошло  време  за дома.  Попат  им  се  примочало.  За да  не  им  светкаат  белите  газишта во  градската  темнина,  решиле  да скршнат  во  гробиштата  покраj  кои минувале  и  таму  да  ги  извршат природните  обврски.
Нормално  немале  тоалет хартиjа.  Првата  се  забришала  со своите  гашти  и  ги  фрлила.  На втората  им  било  жал  за  гаштите, па  откинала  парче  од  венец  и завршила  работа.
Утредента  дваjцата  мажи  си  се  пожалиле  междеусебно:
-Знаеш  жена  ми  синошта  се  врати пиjана  и  без  гашти  -  рекол  едниот.
-Не е  тоа  ништо,  одговорил  другиот.  - Моjaта  исто  се  врати  дома  пиjана без  гашти,  а  од  газот  и штрчеше  лента,  на  коjd  пишуваше: "...никогаш  нема  да  те  заборавиме.  Перо,Миле  и  фудбалски  клуб  "Слога"!"