Насилие над деца

Болката.

Изгаря.

Душата ти

разкъсва.

Избухва

като цирей

и залива всичко

със отрова.Едно дете седи

със счупена ръчичка.