Врагът

Обичам... много неща.
Обичам... много лица.
Мразя... само теб.
Защо? Та аз не те познавам.

Защото:
Си това, което аз не съм.
Думи с Б:
Безотговорен.
Безразличен.
Безучастен.
Думи със С:
Себичен.
Самодоволен.
Самовлюбен.

Какво от това?
Ами... нищо.
Нищо особено.
Нищо, което мога да направя.
Не мога да направя това,
което бих искала.

Затова:
търся спешно гума,
за да те изтрия от съзнанието си.

Няма такъв човек.