По следите на една река

... и Марица тихо шава
низ Тракийска равнина...

Искам да ви представя едно дете. Казва се Марица и е българска река.

Всички снимки са направени на 29 април тази година - миналата неделя.

Поставила съм си странна цел: ще се опитам да ви покажа, че Марица не винаги просто "тихо шава", и това става доста далеч преди Тракийската равнина....

Началото

Марица води началото си от сливането на две реки.
На 29 април (тази неделя) тръгваме надолу по пътя на едната: Права Марица.

Ето какво пише в "Пътеводител РИЛА", автор Живко Радучев, изд. Медицина и физкултура, София 1981:

Река Права Марица събира водите си на торфището под седловината Заврачица и със стръмен пад се спуска в безезерния циркус в северното подножие на връх Янчов чал.

От тук започват спускането на Права Марица. Наистина, защо ли е Права? Може би, защото посоката на нейното течение се продължава по-късно, след сливането с Другата река, от самата Марица. А може би Права има смисъл на дясна река - тя е десния от двата източника на Марица, а според народните вярвания дясното е по-правилното, по-доброто.

Стига предположения - да потърсим реката. Не е толкова лесно - снегът е доста дебел, циркусът е скован от сняг. Но там, долу, под снега, реката е жива.

____ 

Малко по-надолу снегът вече не е в състояние да скрие реката. Ето я Права Марица, в цялата й красота.

----

Палавият бяг на реката става пред очите на внимателни наблюдатели, които стоят и й се радват. Това са върховете Ченгене чал, Янчов чал и Кози връх; до тях са Муста чал и Мусли чал.

-------

След кота 1900 Права Марица се слива с Другата река - и ето я най-сетне Марица. Не е ли красавица? Все пак, до укротяването на опърничавата остават още много километри.....

-----

Този кратък пътепис по форма е уравнение с едно неизвестно.
Предлагам ви да го решите:

Коя е другата река, която заедно с Права Марица образува Марица?
Къде е началото на тази друга река?