Загадъчно състезание - въпросче

Ето поредния етап от Тур дьо Образование:

1. Десетте най-високи планини в България.

2. Най-високия връх на всяка от тези планини.

3. Височината на върховете от въпрос 2.


И за награда: по 2 точки само за изчерпателен отговор на всеки въпрос.