Да бъдем траки за пет минути (2)


АРДА

1) Какво е означавала тази дума при траките?
2) Къде и какво обозначава като географско наименование в България?


АСАМУС

1) Какво е означавало това наименование при траките?
2) Как се е променил този топоним през годините - основа за кое географско название е в България?