Да бъдем траки за пет минути

Тази година имах щастието за трета поредна година да пренощувам в тракийско светилище.  Така и не можах да ви разкажа: усещането е трудно описуемо.

Продължавам да мисля за това. Много ми се иска да знаем повече за тази част от нашата история и да се почувстваме свързани с нея,  да станем траки, поне за малко.

Казват, че езикът на траките е запазен най-вече в топонимите*.
Нека заедно да потърсим топоними, свързани с траките. Предлагам ви една нова игра.

Един човек казва име. Останалите отгатват следното:
1) Кой /какво се е казвал/о така при траките;
2) Къде и какво обозначава като географско наименование в България.

За отгатването на двете части от всеки въпрос се присъжда по една точка.
Срокът за отгатване е три дена.
Следващ въпрос може да бъде задаван, независимо дали предишният е намерил своя отговор или не, от всекиго, независимо дали е отговарял или не.

Ето моят въпрос:

БЕНДИДА
1) Кой /какво се е казвал/о така при траките;
2) Къде и какво обозначава като географско наименование в България.

-----
*топоним - от гръцки "топос" (място) и "онома" (име), означава георгафско наименование: топонимите са имена на планини, реки, градове, местности.

Забележка: снимката е на тракийски конник, който се намира в НИМ.