Аз разбирам баба си без речник (3)

Ето как започнахме играта и как я продължихме:

0
1
2

Поставихме си за задача да потърсим стари, позабравени думи от времето на нашите баби и дядовци.

И ето, така се случи, че сътворихме този

РЕЧНИК

за тези, които не разбират баба си без речник

А


абаджията

шивач на аба, връхна дреха от дебел вълнен
плат

агнец

агънце, жертвено животно; символ на жертва

акче

турска стара сребърна монета

амбар (хамбар)

място където се съхранява жито

арабаджия

1. занаятчия, който поправя коли и каруци
2. човек, който превозва разни неща с кола
или каруца.

аргат

слуга, ратай

асма

лоза

аршин

мярка за дължина.
Терзийски аршин – около 68 см
Зидарски аршин – около 79 см

Б


бабек

домашен деликатес: сварено свинското
шкембе, пълнено с кълцани месо и сланина.

бадева, бадява

напразно

баджанак

мъжете на две сестри са баджанаци

бакър

металът мед

бакърджия

занаятчия, който обработва бакър

балтия

1. брадва, секира, манара;
2. яка тупаница

бариш

копринена забрадка

бахча

земя за обработване току до селото - градина,
малка по площ (около декар)

башибозуци

1. нередовна турска войска и са били известни
с жестоките
си безчинства, затова и после
думата е станала нарицателна за
свиреп,
жесток човек

2. в преносен смисъл - въшки

безпечен

безгрижен

белким

1. дано
Пример: Тъй си мисля, па белким ми повервате.
2.
нима

белчуг

метална халка, брънка

бонела

вилица (диалектна дума)

бохча

плат за увиване, както и самото нещо, увито в
този плат

брайно

обръщение към по-малък брат, както пък бачо
е обръщение към по-
голям.

брантия

стара жена или мома

букаи

окови, вериги, включително такива, с които се
спъва кон.

булван

буца

буля

1. омъжена жена, съпруга - Буля Неновица
2. леля

бъдник

пън или много дебело дърво, което се слага в
пещта на Бъдни вечер; той не изгаря напълно
и частта, която остава, се смята за най-здравата и най-добрата за направата на палешника на
ралото; от него се правели и кръстчета за
здраве

бърдуче

малка стомна

бюлюк, билюк

1. стадо, използва се за овце.
Пример: билюк овце
2. в преносен смисъл – за голяма група хора,
навалица

ваган

дървена чиния

ваганци

дървена солница

ваджия

пущина

вакса

крем за поддържане на кожени обувки на
основата на восък

вакъф /тур./

владение (земя, къща и др.), което носи
приходи и е дарено на
джамия, приют или
училище с благотворителна или
богоугодна
цел.

валявица

голямо дървено корито, в което струя вода
пада от високо и
създава водовъртеж; вътре
се слагат нови вълнени тъкани,постелки и пр.,
те се валят в продължение на ден-два, за да се
повиши здравината им и дасе подобрят
цветовете. Може да се ползва изпиране.

В Родопите се нарича "дъща".

великата порта

през нея минават само царе и патриарси

вратня

порта, вратник

връшник

глинен или железен похлупак на подницата

въгърец

цирей

възгеч

от глагола възгечтисвам - отказвам се:
отказвайки се

възнак

1. лежащ на гръб

2. обърната с дланта нагоре ръка

3. полегат.

вършеене

отделяне на семето от класа

Г


гавазин /тур./

1. телохранител

2. слуга, роб; бияч

гаванка

дървено хаванче

гайтанджия

майстор, който прави гайтани

гайтани

плетени шнурове, които после се боядисват и
се нашиват на носиите за украса

галиба

като че ли, сякаш

гаче

като че ли

генгерлик

1. пущинак, затънтено място

2. гледка, пейзаж

герак

1. голям ястреб – ястреб-кокошкар
2. всяка средно голяма граблива птица, най-
често
обикновеният мишелов

герак

вид ястреб

геран

кладенец, има покрив и кофа с въже за вадене
на водата с въртене на ръчка

гидия

луда глава

гол

1. леко (недостатъчно) облечен
Пример: скита се гол и бос.
2. постен
Пример: гола чорбица.

гол като пушка

нищо си няма, бедняк, голтак

гологан

10 стотинки

горун

зимен дъб с жълтеникава дървесина

грездей

дървен чеп, който се използва за затваряне
на отвор в бъчва.

грош

20 стотинки

губерка

голяма игла с голямо ухо, често има тъп връх

гусла

музикален изнструмент със струни и лък

гълток

глътка

гълъб

царевицагьостерица

тояга, сопа
Пример: "Ще
взема гьостерицата и ще те
чергара"
означава:
"ще откърша клон от най-
близкото дърво и ще те помеля от бой"

гюбре

оборски тор

Д


да назобя

да нахраня животните със зоб

да отделиш плявата от зърното

1. да се отвее овършаното жито

2. в преносен смисл: да отличиш доброто от
злото, да отсееш стойносното
от безстойносното,
да различиш
същественото от несъщественото
.

да се назобя

да се нахраня

да се обуеш на пребуш

ма се обуеш много набързо; да изхвърчиш не
дообут

дам

обор, лятна кошара за овце

дамга

нарочно поставян белег на животно от неговия стопанин за разпознаване; прави се с
нажежено желязо

дарак

уред за чепкане на вълна.

даяня

издържам, понасям
Пример: Даяня на студ (или на жега).

девер

братът на мъжа ми

дека

дето, къде, че

делия

луда глава (дели - луд)

депеша

писмо, съобщение

джамал

1. кукер
2.
зидана пещ за печене на хляб

дзифт

смола

дивит

метална мастилница с кутия за пера.

диканя

уред за овършаване на житото.

дилаф

маша

дилберо

"дилбер" на памирски пленяваща сърцето;
корен
"дил" сърце; думата битува от много
векове в
нашите земи.

дилмано

на памирски "дилман" означава сърдечна;
корен “дил” - сърце; думата битува от много
векове в нашите земи

доралия

идва от дорест

дорде

докато

дорест

червено-кафяв на цвят, обикновено се
използва за кон или куче.

дохождам

идвам

драм

стара мярка за вместимост, 100 драма са
равни на 1/4 ока

дранголник

затвор

дръглив

стар, слаб, мършав
Пример: дръглив остарял кон, който не може
да работи

думан

мъгла, пушек, прах

дърмон

бой;

дърмон

1. бой
2. сито, кожено решето
3. машина за калибриране на семена и
отстраняване на примеси

дядо

1. тъст
2. сушен хранителен специалитет с кайма и
чубрица от Странджанско

Е


енджик

овчарска торба с дълги дръжки: циганска
торба

еня

1. интерес; хич не ме е еня - не ме интересува
2. в някои райони се използва и като “ето”

етърва

жена на брата на мъжа ми; жените на двама
братя са етърви

Ж


жерка

мелница, воденица, стомах

жълтурче

1. многогодишно тревисто растение от
семейство Лютикови
2.
цветето глухарче, по времето, когато е още
жълто.

3. рибка, вид гамбузия

З


зезя

зълва

затекох се

забързах се

зимник

1.мазе
2.
помещение за гледане на животни през
зимата

злъч

омраза

злъч

злоба

зълва

сестра на мъжа ми

И


изгора

любима

излък

плитък дворен кладенец, обикновено без
зидани стени, копае се
в близост до река,
откъдето се просмуква водата (от
там идва
вероятно и името изла(ъ)к излаз); основното
му предназначение
е да се взима вода за
поливане на градината, водата рядко става
за пиене

К


кадем

пожелание защастие и успех, като вярване в
някакво
магическо действие

Пример: поливането с вода след онзи, на
когото му
предстои изпит или някакво важно начинание.

кадия

съдия

калеври

обувки

калеко

мъжът на леля ми, леляк, чичо

калем

1. пръчка от дърво за присаждане

2. стара химикалка, направена от тръстика,
или молив за
плоча (направен от камък) за
писане.

калесвам

поканвам гости за сватба или годеж.

калимана

кръстница

калцун

1. дълъг вълнен чорап;

2. висока обувка.

каматен

хубав, гиздав

кандардисвам

уговарям, скланям, убеждавам, предумвам

канжа

канджа, т.е. кука или въдица.

караконджул

митично същество, подобно на таласъм в
славянската митология, зъл нощен дух, който
напада закъснелите хората през нощта,
върколак, караконджо; живее в изоставени
сгради, под мостове и т.н.

карусел

двуетажна въртележка

качамилка

дървото, с което бъркат качамака

келеме

1. досадно просящо дете

2. изоставена нива

кепенк

външен дървен капак на прозорец

кече

сплъстена козина

кешки

по-добре би било, камо ли, дано

Пример: "Кешки да не бях ходила там.",
"Кешки аз да изгорех, та не списанията ми... "

килимавка

попска килимявка

кипря се

гиздя се

кириш

греда

кирпич

неизпечена тухла от глина, смесена с мекина
и вода, използвана като основно строително
средство на старите къщи

кокона

модерна жена

комбули

1. джанки

2. големи очи

копа

глагол: копае

копа

съществително: куп, купчина

Пример: копа сено

кория

горичка

кривак

тояга, която използват пастирите

кривя се

правя гримаси, мимики, въртя се, правя разни пози/извивки с тялото

кросно

кръгло дърво с отвор в края; станът има две
кросна
: на предното се навива основата

(конците) за тъкане, а на задното - изтъканият
плат

кръстец

начин на редене на снопите (по 13, 17 или 21)

кукужела

(диал.) слаба, мършава жена

кулеша

назване на жълт кон в народните песни

кундурджия

обущар (вж. разказа на Н.Хайтов "Когато
светът си сваля путурите"от сборника "Диви
разкази" за уточнение, по какво кундурджията
се отличава от обущаря)

кунки

ръце

кучия

каруца

кушия

състезание с коне, например на Тодоровден

куюмджия

златар

къделя

валмо развлачена вълна, която се слага на
хурката и се преде с вретено

кюмюр

въглища

кютук

пън

кяр

печалба, сметка.

Пример: На кяр съм , т.е. на сметка съм.

Л


ленца

крина, купа

леса

преплетени пръти, от които се изгражда плетен
кош, или се огражда определена площ,
например за каруца, или от нея се прави
подвижна врата на кошара.

лети

вали

летна

заваля

летний боже, летний

Нека да завали боже, да завали

лунгур, лонгур

1. глуповат човек

2. лош, непослушен, неразбран човек

3. (диал.) куц човек

лутура, лоторка

паета

М


маджун

1. петмез

2. слепващ материал за закрепване на
стъклото към черчевето

маждрак

бойно копие
Пример: Маджраци им, мила моя майнольо,
като гъста гора.

мангал

1. съд, обикновено метален, в който се
поставят живи въглени, отгоре се поставя
друг съд, в който се приготвя или притопля
храна;
2. разпространено обидно название на ромите
заради тъмната кожа.

маргарит

бисер

марно

топло. Пример: марно мляко

Край Търново има местност “Марно поле”.

мачка

котка

мачка

биволица

маясъл

хемороиди

мегдан

площад

миле, мильо

дантела, с кръгла форма, използвана за
украса на мебели - маса, скрин, гардероб

миндер

дървено легло

миндер

нар, дървена пейка, използвана и за спане

мисир

пуйка.

морено

1. съществително: патладжан

2. прилагателно от морен: уморен, запотен

мотовилка

дървена пръчка с дължина около един метър, раздвоена в единия крайкато чатал, а в
другия има перпендикулрна пречка; използва
се за намотаване на преждата, след като се
изпере, за да изсъхне

мукает

Да се заемеш с грижата за нещо.

Пример: "Не ставам мукает"е равносилно на
"не се заемам да го върша".

мутафчия

човек, който изработва предмети от козина

мърхуля

мърла; небрежен, неугледан човек

мътилка

1. айрян или остатъка от обезмасляването на
прясното мляко

2. дървен съд, в който се бие млякото за
отделяне на сметаната

Н


налбантинът

ковач, който подковава коне

нам

на нас

нек

нека

нефел

пълно безхаберие

нефелен

негоден; некадърен (може да се употреби за
човек, който не може да работи поради недъг)

нощви

дървено корито за месене на хлябобут на пребуш

обут на бос крак с чехли, обут на бърза ръка.
Казва се и "да
обуеш на прябуш".

оварда

да опазя

огрибка

малка лопатака, метална, с която се обират
нощвите след омесване на хляба

оджак

огнище

ока

стара мярка за вместимост, използвана от
овчарите,
равна на 1,225 кг

опинци

подметки от нещавена свинска кожа, които са навървени, а вървите опнати по крака

оти

защо

отрок

отроче, дете, момче

П


пазвантин

пазач, телоохранител

Пример: Пази се от трима пазванти.

паламарка

дървена кука, с дупки за пръстите, използвана
от жътварите; с нея захващат снопа, за да не
си срежат пръстите със сърпа.

палешник

метална или дървена част от ралото, която влиза
в земята. Ако е дървена, се прави от бъдника.

папуци

обувки

парлега

Вероятно, може, има шанс

Пример: Парлега да стане.

Думата се използва само из селата около
Етрополе, Правец, Ботевград (по
-рядко)

пасмо

обработена за предене вълна, гранче, чиле

пендар

жълтица

пенджур

прозорец.

пенджури

(прен.) очила

пепкам

диал. спя

перустия

кръгла медна тава за варене на сладко

пестил

  1. варени и сушени след това сливи;
    пресована плодова маса без костилки,
    сгъстена, която се разстила на тънък
    слой върху хартия и се сушина слънце.
    Съхранява се, навит на руло.

  2. в преносен смисъл изразът "направил го на пестил" означава "смазал го"

пестник

юмрук

петаче

2,5 стотинки

петляно време

времето след полунощ до разсъмване, то има
три периода
: първи, втори и трети петли

пинджур

смес от смлени печени домати, печени чушки,
печен патладжан, чесън.

пинджуре

врабче.

пинтия

циция, скъперник.

пиринч

месинг

пирустия

триножник за огнището, саджак

пишлеме / пишлигар

недоразвито същество във всяко отношение

плаке

правоъгълна тава.

плакия

ястие, често с риба (но не непременно) и
зеленчуци,
при което продуктите първо се
запържват, а след това се изсипват в тава и
се
запичат.

пластене

правене на пласте - т.е. купа сено;
подреждане на сеното на купа

плува като черясло по дъно

изразът се употребява за човек, който не умее
да плува

плужек

1. гол охлюв 2. мързелан

повторница

жена, която се омъжи повторно

поганец

1. мишка, плъх 2. неверник, безверник, еретик

подница

плитък глинен съд за печене на хляб

познавам (жена си)

спя с нея, в разговорния смисъл.

полвак

котел с вместимост 8 л

поменик

1. списък,в който са изброени имената
обикновено на покойници(рядко има и
поменици на живи хора), които Бог трябва да
помене. Поменикът започва с думите: "Помени, Господи,....." И следва списъкът на лицата. В
църкви и манастири се пазят древни поменици,
като Зографски, Риломанастирски, Боянски,
които съдържат интересни сведения, например,
имена на царе;

2. в преносен смисъл - всякакъв дълъг списък
или писание

Пример: "Цял поменик си написал!"

пордотин

разпуснат човек, който си угажда, пияндурник.

порта

1. пътна врата, вратник 2. прен. издайник,
доносник

постали

обувки

пранги

дървени окови, които представляват две дъски
с полукръгли отвори отстрани, които се слепват
и в така получения отвор се пъхват краката на подъсдимия, който може да прави съвсем малки
крачки с точно определена дължина

прега

съкратено от "парлега"

пресукало

преяло, прехранило се

пресукало

дървен инструмент за усукване навълна

прикя

зестра

пряпорец

знаме, байрак, флаг, стяг

прясол

1. саламура
2. рибена супа
3. прекалено солено

пукъл

кукумявка

пущина

производно на "пусто да опустее дано"
Пример
:"Тая пущина нервите ми скъса"

пълчища

рояци, тълпи, множество (за хора, животни и

пр.)

пънца

паница

Р


разбой

стан

разсол

1. кисело зеле
2. саламура
3. сок от кисело зеле или кисели краставички
4. основно ястие с месо
5. солна луга

рания, арания

меден съд с вместимост 16 л, използван
за загряване на вода, топене на свинска мас,
готвене, а също и за храна за животни

рикла, ритла

дъсчени или прътови прегради на каруци от
двете страни.

руп

сребърна монета

рупче

5 стотинки

ръгленица

напитка: в чаена чаша вода се прибавят две-
три
бучки захар и чаена лъжичка оцет, която
се пие охладена през лятото

С


савак

дървена преграда по пътя на вода с цел
събиране на по
- голямо количество за
напояване

салкъм

1. дърво акация

2. грозд

санким

като че ли, нима, та нали, но.
Турцизъм, който звучи често в речта на
Алековия бай Ганьо.

Примери: “Ако щете, санким,“- допълня бай
Ганьо
, „няма да те пресилвам.... Казвам,
санким, ако обичате...” “Санким, честна ли е?”

Санким, ако сгреших, прощавайте, обърна се
дядо поп към мене ...”
Яворов.

сахат

час, часовник

сахатчия

часовникар

сач

глинен съд (тава) за печене на катми

свако

мъжът на сестрата на майка ми, чичо

светлик

светлина, лъч

свинец

олово

сейван


сейван, сайван сайвант

селскостопанскапостройка, навес, обикновено заграден от няколко страни

сербез

смел, дързък, храбър, безстрашен
Пример:
Той е сербез юнак

серкме, сертме, срекме

рибарска мрежа

сетен

1.последен, краен, настоящ
2. най-сетне
, най-накрая, разгеле

синия

кръгла ниска маса

соба

стая

сокак

улица

сонм

множество

сопа

1.тояга, палка, кол
2. некачествена, нискорангова стока

сополкьо

сополанко

сремова кучия

шарена, писана, красива каруца

странство

1. чужбина 2. скитничество

стъга

мегдан, площад

сума

много

сурва

пожелание за нова година,което означава
слънчева, щастлива, спорна година; според
някои автори думата е от санскрит и означава
слънце, а според други има индоирански
произход.

сък /чеп/

1. разклонение в ствола на дърво
2. (прен.) опърничав, раздразнителен

Т


тарапана

1. работилница за сечене на монети
2. изобилие от средства, продукти
3. тълпа,множество,гъмжило

тегля калема

правя сметката.

Вероятно идва от кръчмите или дюкяните
едно време, където
на дъска са се записвали продуктите, вземани на вересия. В края на
месеца
се е теглила черта на списъка и са
смятали сумата за плащане
, от тамда тегля
чертата
с калема”, или - да тегля калема”.

тек

нечетен брой предмети

терзия

шивач.

Израз: “Оди при терзията.”

теферич

означава излет сред природата с похапване;
думата е с арабски произход.

топор

широка брадва за цепене на дърва; наджак

У


уруглица

1. тояга, разцепена на върха на четири и
напълнена с обелки от черешова кора.
По
време на Месни заговезни уруглицата се
запалва и се върти.
Тя е един от
задължителните атрибути на този празник.

2. в някои райони на страната - кошерище.

3. металнапръчка със завързани на върха й
свински цървули

учинайка

вуйна

Ф


фараш

лопатка за смет; слугиня

фурка

хурка

Х


хабер

известие

хава

раздумка, разговор

хаймана

безделник, нехранимайко

харман

мястото, където се вършеят снопите

хатър

кеф, желание (в смисъл воля на някого)

хергеле

стадо коне.

хортувам

говоря, приказвам

хумба

подземие, изба, бордей

хурка

шарена и добре изографисана пръчка, на
която се закрепя валмото от което се изприда
нишката. Мушва се в колана на предачката.

Ц


царственик

под това име са извести Паисиевата история и

Именика на българските канове /ханове/

цафара

свирка

цер

вид дъб; характеризира се със заострени
краища на листата, когато е прясно отсечен, дървесината му много силно мирише оборски
тор

циция

скъперник

цуйка

плодова ракия

цяр

лек, лекарство

Ч


чарда

стадо говеда

чебър

дървен съд, каче

чембер

обръч, проско желязо

чергаря

1. работя при непознати, за да изкарам прехраната си

2. водя живот на несретник, скитник, номад

3. бия силно

черда

стадо говедачерек

една четвъртинка от заклано животно
В Шуменско: чийрек

черчеве

рамката на прозореца

черясло

1. железен прът, от едната страна плосък, а от
другата
сплескан, с който се счукват изсушени
те чушки на пипер
в чутура

2. старобългарска дума, означаваща тежък
около 4
или 5 кг железен прът с остър
ножовиден край, който се поставя пред лемежа
на плуговете за предварително разпаряне на
почвения
слой.

(Източник: “Ирански суфикси в езика на древните и съвременнибългари”от Иван Иванов)

честит

благословен

чобан

овчар.

чокундур

цвекло

чука

висока, най-често гола планина. Думата е с
такова значение и в някои памирски езици.

чумбер

(диал.) забрадка

Пример: бял чумбер

чунким

нима, мигар, като че ли, да не би

Пример: "Чунким тя много знае, ама приказва".
"Чунким баба ми все в тенджери под налягане
е готвила".чучвам

1. сядам 2. клякам 3. да сложа, да поставя

Ш


шарлан

нерафинирано растително масло, студено
пресовано.

шатър

1. шатра, палатка
2. старобългарска и диалектна дума със
значение весел, радостен

шашкънин

бандит

шибучица

тънка гъвкава пръчица

шурей

брат на жена ми

шуролинка /шуринайка/

съпругата на шурея

шушон

високи зимни гумени обувки, които се обуват
върху другите обувки.

Щ


щерна

водохранилище.

Изгражда към вилите и служи за събиране и съхраняване на дъждовна вода, която се
използва за
напояване.

Я


ябанджия

чуждоземец; човек от друго селище; преселник.

Пример: “Я сам човек ябанджия, ябанджия язе како
тебе.”

ясла

място за хранене на тревопасни животни

япия

сграда

А сега - дъ-дъ-дъ-дъммм! - представянето на участниците, по реда на явяването им в играта.

Поли (queen blunder).Сприсъщата си ерудиция тя даде изчерпателни отговори, подкрепенисъсснимков материал, за 16 думи, и ни даде възможността да размислимвърхузначението на 90 думи! Точно това сме и очаквали от любимата ни учителка.

Каlabriaучаствашесамо в началото на играта, и разгада безпогрешно 10 думи.Зададе 5 многоинтересни за разгадаване. Жалко, че не се включи ипо-нататък, но принейните ангажименти със сайтове, конкурси и уроциси  е разбираемо!

nad_and - включи се само за една дума, в следваща игра дано участва повече!

pavvvlina - реши 4 думи и зададе 5 за решаване, чудесно, за съжаление участваше само в първо ниво!

LorddeSword -един от основните тълкуватели на стари думи, без помощта на гугълиречници. Познанията му са наистина впечатляващи. Благодаря,Лорде!Разгада 22 и зададе 28 думи!!!

rupani-и той за съжаление участваше само в първо ниво. Все пакразяснизначението на 13 дума и зададе 10 за размишление. От негоможехме данаучим повече.

Katherine -късен,но много силен страрт и голяма задълбоченост в тълкуванията:Кате, фенсъм ти, знаеш! Разтълкува 58 думи и зададе 45 за отгатване!

Павлина - включи се с прекрасен и професионален коментар, и даде решение на 1 дума.

Ace Coke-включи се кратко, но съдържателно: реши 4 и зададе 7 думи. Затруднини,Тони! Умили участниците с думата "бравоска", и сложи подзапрещениеBratovchedkata, като особено сведуща по местни диалекти -брат'чедке,добре, че не го послуша!

Vili_vb  - иска ли питане, това е човекът с най-много решени думи! Със180разгадани думи тя  създаваше впечатление на енциклопедиченучастник, и затвърди репутацията си и от зададените заразгадаване(по-малко в първо и повече във второ ниво) общо 58 думи!

gigeneca - впечатляващо участие, респектиращи резултати: 43 разяснени думи и 43 зададени за разгадаване! Имахме късмет, че той се включи в играта - той ни даде някои прекрасни думи и интересни анализи.

pestizid - 1 разгадана дума, другият път искаме още! :)

Bratovchedkata–3 разгадани думи - без цензурата от брат'чеда щяха да саповече, свобода на словото за всички братовчеди и братовчедки!!!;о)

stojcheto – поради късното включване 4 разгадани и 6 зададени думи, заслужи си "Bravo" за удачно тълкуване - та браво и от мен!

bagatur - балансиран резултат от 2 решени и 2 зададени думи,  в следваща игра повече!

sevarkuch-изненада ни в края на второто ниво с много силно включване, 6разгадании 4 нови думи: всъщност бяха повече, но някои се повтаряха свече решенидуми. Кратко, но впечатляващо участие!

И така стигнахме до ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

НАЙ-МНОГО РАЗТЪЛКУВАНИ ДУМИ: Vili_vb
НАЙ-МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИ ДУМИ: queen_blunder

СУПЕР УчАСТИЕ на: gigeneca, Katherine, LorddeSword

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Благодарности за това, което знаеха и споделиха с нас.


До нови хубави игри!

---------
Забележка: приемат се всякакви коментари по редакцията и значението на думите по-горе.