Натура 2000

Коментар - едва ли е нужен.

http://www.bgpetition.com/ptotiv_reshenie_natura/index.html