Новите ми цветни панели от Май през последното неделно утро!

Собственоръчно направени, посадени през май, видеото е от тази неделя. Звукът е от тътрузенето на подпетените чехли, не подсмърчам :D