Един личен блог, който дава различна перспектива по иначе негативно нашумели събития.

On How Bulgaria’s Corrupt Authorities Abuse Interpol’s Red Notice for Violent Political Vendettas