Времеви линии

Всъщност това е много "откачен" и дори отвлечен концепт. Всеки е свободен да си мисли и съотнася това към каквато и да е категория и квалификация има за невероятности, да го отхърля с махване на ръка и тръсване на глава. Така или иначе това е свързано със самата идея, а нещата които отхвърляме не престават да съществуват.

Идеята е колкото отвлечена, толкова и научна, някъде в невероятностното небитие на пресечните пространства на квантовата физика и т.нар. "духовни учения". Кавичките са за онези от вас, които се мръщят, отнасят с неразбираема неприязен или директно отхвърляне. В крайна сметка това няма значение, защото отхвърлянето и отрицанието са по-скоро защитна психологична реакция, а еволюцията на възприятието ни, мисленето и осмислянето на световете е бавно и мъчително дело, неприсъщо всекиму.

Става дума за представата, идеята и концепцията, че реалността не се развива по стриктно предсказуем, планируем и програмиран път и модел, а се развива в т.нар. "времеви линии". Ако дори на този етап ви е трудно или неприязнено, бих ви препоръчал да гледате един популярен и лек откъм осмисляемост филм - Man In Black 3, там героят Griffin прави нагледно точно това. Според самото описание от линка, в превод "имайки уникалната способност да предвижда безкрайните потенциални развития, зависими от предприетите действията във всеки даден сценарий", е своего рода - макар и непълна и нецялостна - дефиниция на идеята и схващането за времеви линии.

Става дума за това, че във всяка една динамична система ( а нединамични или дори затворени системи съществуват само в недоразвитата и малоумна (!) представа, че има "идеализирани" неповлияващи се от различни фактори, изолирани микро светове ) действията на участниците във всеки един момент повлияват вероятността от дадено развитие, изход на ситуацията или по-дългосрочен път на развитие да се случи. По-смелите и опитни от нас дори знаят, че не сме просто пасивни съучастници в тези наглед хаотични процеси, а дори напротив - напълно отговорни създатели на потенциалните времеви линии.
Казано по-просто, става дума за вероятностен модел на бъдещето. За непредсказуемост, но потенциална вероятност, за непланираност, но същевременно насочено развитие на събитията. За липса на контрол при особена, отвъд нуждата да контролираме форма на контрол.

Героят от филма, който е просто лесен пример, помагащ в разбирането на идеята, по време на самото развитие на сцените говори за възможните следващи събитие, просто защото той, бидейки от дадената извънземна раса, има тази възможност - мозъка му успява да "изчислява" вероятностите по-бързо от нормалното. Но той е просто нагледен пример, вярвам че е сравнително лесен за разбиране. Истината и фактите е, че същото нещо се случва и на нас, земляните, винаги и по всяко време. Разбира се, т.нар. "лидери" - управници, "величия", "собственици" и прочее имат неврастенично-неистова нужда от контрол и планируемост.

Хубавата част от тази ситуация е, че предвид реалното съществувание на времеви линии те нямат последната дума. И никога не са я имали. Защото всеки един е отговорен за вероятното развитие на събитията. Изборът е в наши ръце - и не, не само в социални измерения.

Затегнете коланите, чакат ни много интересни времеви линии !