Висшата математика като висш пилотаж в полета на мисълта.

Съвсем наскоро - тия дни - един от хората в жужъл+ сподели, че е търсил "recreational marijuana" но жужъл му е предложил веднага след сричката "ma" математика. И така, той се питаше "аджеба, що ли е туй развлекателно-забавна, възстановително-отпускаща математика". Заформи се много интересна дискусия около това, както и съобщения от неколцина от участниците за техни лични или на техни познати опитности с това.

Спомням си времето, когато настойчиво ми натякваха че синус е срещулежащия катет върху хипотенузата ( контекстна бележка - става дума за модела с единичната окръжност ) и колкото и пъти да питах се въртяхме зациклено върху това. Много други концепти биваха опитвани да бъдат обяснявани по подобен начин - с някаква странно неразбираема дефинируемост, повтаряща се с настойчивата припряност на сектанстка индоктринирана увереност. И, за Бога, ненавиждах това, ненавиждах смахнатата им, неразгадаемо-неразбираема наука, изкуствения неприятен вкус, който оставаше в устата само като погледнеш купчината засукано-заплетени формули и дефиниции в удебелен шрифт.
Доста по-късно бях щастлив в компанията на първия си осем битов компютър и един прекрасен ден реших да опитам в оня странен графичен режим с "тлъсти" зеленикави пиксели какво ли ще се случи ако вкарам и приложа някоя от тези тригонометрични функции. О, Боже, самата Величествена Красота откри воала си и прекарах часове в експерименти, наблюдавайки прекрасни явления и ефекти от употребата на тези функции. Това бе деня, в който наистина разбрах какво е синус, косинус, тангенс, котангенс и аркустангес ( пропуснах ли някоя ? )
През годините продължавах с експериментите и чудеса след чудеса разкриваха приказните си тайнствени небеса и хоризонти, тайна след тайна се прояваваше и проблясваше с красивите си графични, ефимерни загадъчности. Започнах да виждам в някога отблъскващо неясните формули, уравнения и системи един невероятен, безкрайно-безграничен и омайно-приказен свят. Започнах да разбирам странни и дълбинни, потайни и глъбинни неща свързани с измерения, пространства, зависимости, порядъци и какво ли още не. Трескаво прелиствах до пълното им похабяване прашасали томове, изпъстрени с формули, и все повече и повече я заобиквах. Възхищавах се на всички онези хора, които през вековете са проправяли пътищата в тази загадъчна, фантастична наука, които са изграждали идеите, теориите и хипотезите и...и които са успявали да виждат приказната и прелест дори когато не са имали компютърна графика на разположение.
И така, висшата математика е едно от най-красивите и поетични неща в безвременния и неограничен полет на мисълта.

А колкото до разговора в жужъл плюс, отбелязах им, че глагола "to re-create" е самодефинируемо красноречив. Прочее, това се отнася и за забранителите на прекрасната билка.

Re-create означава пре-създавам !