My storybook - Моята книжка с историиMy storybook  е инструмент, който може да подпомогне часовете по развитие на речта, чужд език, ЧП, ЧО... според мен по всички учебни дисциплини.  Как става това? Учителят създава книжката на историята, която учениците му трябва да разкажат - може да е приказка, урок за преговор, събития и дати... Той подбира подходящи илюстрации, въпроси, опорни думи. Децата персонифицират книжката на учителя и променят съдържанието ( може и дизайна), в зависимост от поставените задачи. В резултат на това учениците създават свои книжки, на които те са авторите.
Повече за инструмента и възможностите му - ТУК.