Ето ви идея ...за "Живо изречение"

Ето ви една идея, която аз успешно използвам за първично възприемане, както и за затвърдяване уменията на децата да се справят с иначе нелесния словоред в английския език. Използвам я за съставяне на въпросителни изречения с всички глаголи и времена и методът "Учене чрез правене" е невероятно добър и работещ...универсален!!! Онагледяването е перфектно, активността на децата голяма, запомнянето лесно.Мисля си, че и по Български език успешно може да се използва "ЖИВОТО ИЗРЕЧЕНИЕ". Ако все още не сте, опитайте! Резултатите ще ви харесат.