Всичко за Минало просто време (Past simple )

Граматика 1 - кликайте на пчеличките и на питите (флашове с неправилни глаголи са там)

 Граматика BLUE SKIES -  линковете са на лупите

Флашкарти с неправилни глаголи

 Упражнения  (gaps)- има прикачен работен лист на кламера долу в дясно и линкове горе в дясно

 Тест 5 HELLO ENGLISH - 2 глога, стрелката е линк към  втория

 И едно много ценно граматическо правило, което учениците ми онагледиха :)