Ресурси по Английски език

Виждам, че Нели е публикувала ел. варианти на учебници и помагала по "Blue skies" Аз съм на "Hello, English!", затова че няма да е излишно, ако имате и него под ръка:

Азбука - 2ри клас      

 Хелоуин -2ри клас

 Числата - 2, 3, 4ти клас

 Предлози

 Дати

 Месеци

 Дните от седмицата

 Мебелировка

Къщата

Противоположности

а /аn

 Дрехи

 Have got / has got

 Цветове

 Часовник

 Храна

 Фермата

Учебник с тестове и азбуката

 Граматика

Сегашно просто

 Рутинни действия

 Бонфайъ найт

 Огромната ряпа

Ресурси за 2 и 3ти клас