Он-лайн инструменти за рисуване

С Т А Х О О О Т Н О ! ! !

Ето го линкът:

 http://digitaltoolsforteachers.blogspot.com/2010/02/online-drawing-tools_08.html

 Като прекарате курсора по "постерчето", линковете се ограждат в червено. Кликайте, инструментите наистина са невероятни!