Принцесата върху граховото зърно

Прочит в презентационна форма. Подготвителният момент е с Mischief, с идеята децата да се убедят как за някои въпроси няма еднозначни отговори, а за други пък трябва да се поровим. След 11 слайд се минава на редовен режим, заради  анимацията.