Развитие на животни, които снасят яйця

http://dox.bg/files/dw?a=1c052bedef

Благодаря на колеги: за програмата за фотоалбуми и за схемата на жизнен цикъл при рибите.