Областен кръг на олимпиада по математика

Молба! Търся задачи от областни кръгове на олимпиада по математика за класиран ученик. олимпиада.doc