Ел.учебник по ЧО - ІV клас - история

Учебникът е публикуван на сайта на СУ /изписва се "Виртуална лаборатория"/. Автор е Петя Дунчева.

http://dox.bg/files/dw?a=b0723bf283