Някой те изпрати

Дойде,но Някой бе те пратил,
аз трудно дишах, даже бях заспал,
но стресна ме и ме докосна, събуди и разстърси силно,
живот ми даде, въздух и вода!

Не ме остави в сладка болка,
жаравата разрови, махна пепелта,
нов огън в сърцето пак запали,
да топли вътре моята  душа.

И ще ти дам Любов, каквато имам я
и всичко ще си дам на теб
ти ако искаш, приеми я
или сложи я в рамка на портрет.

И знам че твърде много се тревожа
 за твоята умора всеки ден,
 но пука ми това го знаеш,
защото те обичам и си те искам все за мен.