+23 23 гласа

Човекът и веществата - обобщение

След обобщението следва час за самостоятелна работа върху целия раздел. Обобщението е по учебника на М.Кабасанова.