+11 11 гласа

Чистотата е здраве

Един урок от учебника по роден край на Гетова.