Чистотата е здраве

Един урок от учебника по роден край на Гетова.