+15 15 гласа

Създаване и издигане на езическа България

По учебника на С.Стоянова. Благодаря на колежката, чието име не съм си отбелязала, която бе публикувала рисунките с образите на хановете и аз ги използвах в презентацията!