+15 15 гласа

Нашите проекти

Природните области оцветявахме и попълвахме постепенно, а "Какво научих за..." най-интересната за моите четвъртокласници личност или събитие от Първо Българско царство дадох за зимната ваканция. Получих много добри проекти.