+22 22 гласа

Движение на телата

Урокът е по учебника на М.Кабасанова, но може да се използва и по другите учебници.