"Животните в зоопарка" - мултимедийна презентация

Презентацията е предназначена за онагледяване по тема 20 на книжката "Слънчице, изгрей!" (Просвета), но може да бъде използвана и при други регламентирани или нерегламентирани ситуации.

ZooAnim.zip

Обемът на включеното мултимедийни съдържание - видео, звукови ефекти и снимки е твърде голям - около 200 МБ. По тази причина се наложи да го кача на data.bg. За съжаление свалянето оттам е свързано с известни неудобства.

Презентацията е интерактивна, с главно меню и няколко подменюта. Това позволява да бъдат показвани отделни фрагменти от нея, както и да се прекъсне показването във всеки момент, в зависимост от реакцията и интереса на децата.

 До момента презентацията не е изпробвана в реална ситуация. С удоволствие бих прочел коментари за това как се възприема от децата и какво евентуално би могло да се добави или промени в нея.