Първа и Втора българска държава

За обобщение на материала по човекът и обществото в трети клас направих тази презентация.