Цветя от хартия и сламки с шаблон от монети

https://www.youtube.com/watch?v=IW6qdcednPc