Страница с материали и идеи за творческа работа по уч. програми и извън тях

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%A1%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%98-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-513900318733978/