Начин на изработване на читателски дневник за лятната ваканция

https://www.youtube.com/watch?v=WOqT9Vr83OU