ИЗРАБОТВАНЕ НА СТАНЧЕ и учебно тъкане до 2-ри клас

https://www.youtube.com/watch?v=EeQt5Jm1_BM&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0