Работен лист - сонорни съгласни

Ще бъде за домашна работа, защото в час времето не стига.

Работен лист-сонорни.doc